FAQ

Wanneer mag ik mijn levering verwachten?

Dat spreken we vooraf af. Als we de afgesproken leverdatum niet kunnen halen, nemen we daarover contact met je op. Zodra een opdracht afgewerkt is, vertrouwen we die toe aan onze transporteur. Die bepaalt vervolgens zijn eigen leveringsroute. Het is bijgevolg moeilijk om het uur exact mee te delen.
Mocht je het drukwerk op een bepaald tijdstip willen ontvangen, gelieve ons daarvan vooraf te verwittigen. Dan kunnen onze transporteur op de hoogte brengen.
Je kan uiteraard ook altijd zelf langskomen om je drukwerk af te halen.

Wat is de levertijd van een doctoraat?

Als University Press niet voor de opmaak moet zorgen, duurt het drukken van je doctoraat drie dagen. Eén dag voor de proefdruk en na de goedkeuring twee werkdagen om te drukken en af te werken.

Zijn er mogelijkheden voor een spoedbestelling?

Zeker, desnoods werken we de hele procedure af op 24 uur. Er is wel een meerkost van 50 euro aan verbonden. Neem hiervoor gerust contact met ons op.

Kunnen jullie een ISBN-nummer aanvragen?

Ja dit is mogelijk. Je kan deze optie aanduiden in de offerteaanvraag.

Kan ik mijn proefdschrift in Microsoft Word aanleveren?

Nee, maar het is wel mogelijk om de tekst uit Word 2007 op te slaan als PDF-bestand.

Moet ik mijn digitale bestanden op A4 of 17x24 cm aanleveren?

We kunnen beide formaten verwerken. 17x24 cm geeft jezelf echter een betere voorstelling van hoe het boek er uiteindelijk zal uitzien. Als je het document op A4-formaat aanlevert, wordt het door ons verkleind naar 17x24 cm. Dat is 80 procent van zijn oorspronkelijke grootte.

Hoe weet ik wat de rugdikte van mijn boek zal zijn?

Je kan de rugdikte van je boek berekenen op onze website. Je hoeft enkele het aantal pagina's in te geven en de grammage van het gewenste papier te kiezen.

Moet het bestand dat ik aanlever ook de blanco pagina’s bevatten?

Het beste is om het document zo compleet mogelijk aan te leveren, dus ook met de blanco pagina’s. Lukt het echter niet, dan kunnen wij ze voor jou invoegen. Het is dan wel van belang, duidelijk te vermelden welke pagina’s blanco moeten zijn.

Is het aan te raden om een proefdruk te vragen vooraleer de volledige oplage wordt gedrukt?

Bij de bestelling van een doctoraat krijg je automatisch via e-mail een digitale proefdruk doorgestuurd. Als er correcties nodig zijn, kan je via deze mail het drukproces stopzetten. In dat geval wordt de bestelling geannuleerd en moet je een nieuwe bestelling plaatsen.

Hoe geef ik aan welke pagina's in kleur moeten gedrukt worden?

Als je via deze site een bestelling doorvoert, krijg je de mogelijkheid om pagina’s aan te duiden die in kleur moeten afgedrukt worden. Let wel,  de paginanummers die je doorgeeft, verwijzen naar het PDF-document en dus niet naar de paginanummers van het einddocument.
Van zodra je de kleurpagina’s hebt aangeduid, worden enkel die in kleur gedrukt ook al zijn er in het basisdocument nog pagina's die kleur bevatten. Die worden dan zwart/wit gedrukt.